สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

quadraticequation
สมการซึ่งมี x เป็นตัวแปรและมีรูปแบบทั่วไปเป็นax^2+bx+c=0 เมื่อ a,b,c
เป็นค่าคงตัวและ a≠0 เรียกว่า สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ใจความสำคัญของเรื่องนี้ อยู่ที่การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ซึ่งในการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวนั้น ไม่ยาก แต่ต้องฝึกทำบ่อยๆ ทำโจทย์เยอะๆ ซึ่งการแก้สมการกำลังสอง ตัวแปรเดียวเพื่อหาคำตอบของสมการนั้น มีหลายวิธี อย่างเช่น การแทนค่าตัวเลขต่างๆลงในตัวแปรแล้วดูว่าสมการเป็นจริงไหม ถ้าเป็นจริงแสดงว่าตัวเลขที่เราแทนลงเป็นเป็นคำตอบสมการกำลังสองตัวแปรเดียว แต่วิธีนี้ไม่นิยม วิธีการที่นิยมใช้กันคือ
1. การแยกตัวประกอบ(แยก factor)
2.การดึงตัวร่วม
3.ใช้ผลต่างกำลังสอง
ที่มา;http://www.mathpaper.net/index.php/2013-01-01-12-28-23

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: